Land van Cuijk & Noord Limburg

Over de orgelkring

 De orgelkring
De orgelkring Land van Cuijk en Noord-Limburg “Gregorius van Dijk” is opgericht in 1991. Dat was zo’n honderd jaar na het overlijden van Gregorius van Dijk (1816-1894). Deze karmelieter monnik zette zich toen al op verdienstelijke wijze in voor de orgelcultuur in en rond Boxmeer. De Orgelkring “ Gregorius van Dijk” geeft hieraan een vervolg in onze tijd, waarbij zij zich richt op het gebied tussen Grave en Horst. Ze doet dat door het organiseren van orgelconcerten en door het bijhouden van het orgelbestand in de streek. De orgelkring probeert ieder jaar zo’n zestal concerten te organiseren. Dat gebeurt  gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk in samenwerking met plaatselijke orgelcomités in Venray, Horst en Ottersum. In de praktijk korten we onze complete naam wat in en noemen we ons “Orgelkring Gregorius van Dijk”. De naam van de website en het emailadres info@gregoriusvandijk.nl lopen daarmee in de pas. 

Bestuur: 
Voorzitter: Henk Hoedemaekers
Secretaris: Carola Hoedemaekers
Penningmeester: Jan Hubbers
Leden: Frans Meeuws, Jan Rijnders, Geert Verhallen    

Hoe u ons kunt bereiken: 
Orgelkring Land van Cuijk en Noord-Limburg “Gregorius van Dijk” 
Adres: Randenrade 40, 5807 BM Oostrum

Bankgegevens: Orgelkring Land van Cuijk, NL79 RABO 0140 2066 04 
Website: gregoriusvandijk.nl 
Email: info@gregoriusvandijk.nl     

Aangesloten orgelcomités 
Orgelcomité Venray 
Contactpersoon: Carola Hoedemaekers c.hoedemaekers@home.nl
   
  Orgelcomité Horst 
Contactpersoon: Jan Rijnders rijnjan@home.nl 

Orgelcomité Ottersum 
Contactpersoon: Frans Meeuws fmeeuws@outlook.com