Orgelkrin​g 
Gregorius van Dijk

Bestuur

Voorzitter: Henk Hoedemakers
Secretaris: Wout van Kuilenburg
Penningmeester: Jan Hubbers
Leden: Carola Hoedemakers, Geert Verhallen,  
Frans Meeuws, Albert Koot, Jan Rijnders, 
Thijs Gootzen